Strategi & organisation

Vi hjælper dig med udvikling og implementering af din strategi, udvikling af din organisation og din stræben efter højere Corporate Governance.

Vores eneste opgave er at give organisationen den viden, de kundskaber og de holdninger der kræves.

I langt de fleste situationer starter det med en bæredygtig strategi. Vi vil se organisationen sikkert gennem alle faser:

  • Strategiske processer, strategiske rammer og indhold af strategien
  • Forskellige tilgange til strategisk tankegang, samt strategiens udarbejdelse og tilpasning
  • Indhold i strategier på virksomhedsniveau, gruppeniveau og netværksniveau
  • De strategiske rammer i forskellige brancher, forskellige organisationer og forskellige lande/kulturer

I denne proces vil vi være jeres sparringspartner der

  • Støtter ledelsen i at drive processen
  • Stiller de “ubehagelige” spørgsmål
  • Sikrer processens struktur, retning og fremdrift